Yayınlar

text-decoration-line etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Google ve Youtube Reklamlarını Engelleyen Tarayıcı ve Uygulama İndir

CSS text-decoration-line Özelliği

CSS text-decoration-line Css text-decoration-line özelliği ile metnin çizgi çizilmesi istenilen kısım belirlenir.Örnek:Bu örnekte bir p elementinin metninin üzeri çizilecektir.

p { -moz-text-decoration-line: overline; text-decoration-line: overline; } Kendiniz deneyin » CSS text-decoration-line nedir nasıl kullanılırBu özellik aynı zamanda text-decoration özelliği uygulanarakta kısa bir bildirimle yapılabilir.CSS text-decoration-lineCSS text-decoration-line özellikleri Varsayılan Değer:none Kalıtsallık:yok Animasyon Özelliği:yokVersiyon:CSS3 JavaScript text-decoration-line:object.style.textDecorationLine="underline"Oynat CSS text-decoration-line Tarayıcı DesteğiTablodaki sayılar özelliği ilk destekleyen tarayıcı versiyonlarını gösterir.CSS Kodu:text-decoration-lineDesteklenmiyorDesteklenmiyor6.0 -moz-DesteklenmiyorDesteklenmiyorCSS text-decoration-line Değerleritext-decoration-line: none|underline|overline|line-through|initial|inherit; CSS text-decoration-line özelliği değ…

CSS text-decoration-line uygulama

CSS text-decoration-line #kutucuk {<br>    text-decoration-line:<span id='rfrnscsscde'> underline</span>;<br>}<br>CSS text-decoration-line değerleri none underline overline line-through underline overline underline overline line-through initial Sonuç Ekranı Text-decoration özelliğini destekleyen tarayıcı Firefox'tur.. Sonuçları görmek için değerlerin üzerine geliniz. HtmlveCSSEğitimi.blogspot.com

JavaScript CSS text-decoration-line Örnek

javascript css text-decoration-line özelliği örnek uygulamatext-decoration-line özelliğiyle metnin üzerine çekeceğimiz çizginin tipi | çeşidi tanımlanabilir.. Javascript ile text-decoration-line özelliğine "underline" değeri verildiğindeki etkisini görmek için aşağıdaki çalıştır tuşuna basınız !function fonk() {
document.getElementById("anakutu").style.textDecorationLine = "underline";
document.getElementById("anakutu").style.MozTextDecorationLİne = "underline";
} ÇalıştırJavaScript css text-decoration-line ©htmlvecssegitimi.blogspot.com

CSS text-decoration-line Örnek

htmlvecssegitimi.blogspot.comKodu Çalıştır butonuna tıklayarak HTML belgesini Sonuç Ekranı'nda görüntüleyebilirsiniz.KODU ÇALIŞTIR SAYFAYI TEMİZLESAYFAYI YENİLEKAYNAK KODLARISONUÇ EKRANI <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8" /> <style> p { -moz-text-decoration-line: overline; text-decoration-line: overline; } </style> </head> <body> <p>Bu paragrafın üstü çizili olacaktır.</p> <h3><b>Hatırlatma:</b> The text-decoration-line özelliği Firefox'ta çalışır..</h3> </body> </html> HTML ve CSS Dersleri © 2015 HTMLveCSSegitimi.blogspot.com