Javascript Derslerine Giriş

Javascript ,kullanıcı taraflı(client) yani bilgisayarımızdaki tarayıcılarda çalışarak html kodlarını biçimlendiren,değiştirebilen ve dinamik web sayfaları üretmemizi sağlayan bir script dilidir.
javascript dersleri
Javascript öğreniyorum

Javascriptin özellikleri
Kullanıcı taraflı çalışan bir scripttir.
Javascript dosyalarının uzantıları .js uzantılıdır.
Sitelerin kullanıcıları tanımak için kullandıkları çerezler hariç bilgisayarda dosya oluşturamaz değiştiremez veya yazamaz.
Tarayıcılarda(browser) çalışırlar.
<script> </script> etiketleri arasına yazılırlar.
Farklı tarayıcılarda aynı şekilde çalışmayabilirler.

Javascript kodlarını iki şekilde sayfada kullanabiliriz

Javascript kodları html sayfası içerisinde yazılabileceği gibi, harici bir dosyadan da çağırabiliriz.Aşağıdaki bir html sayfası kaynak kodlarına dikkat edin,javascript kodları script etiketleri arasına yazılmıştır.
<!DOCTYPE HTML> <html lang="tr"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Javascripte Giriş</title> </head> <body> <script type="text/javascript"> // kodları html sayfasının içinde yaziyoruz burada var isim="ersan"; alert(isim); </script> </body> </html>
Şimdi ise bir js uzantılı bir javascript dosyasını html kaynak kodlarına dahil etmeyi gösteriyorum.
<!DOCTYPE HTML> <html lang="tr"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Javascript dosyasını harici dosyadan çağırma </title> <!--"abc" adlı javscript dosyasını ana dizinimizdeki konumundan sayfaya dahil etmiş olduk--> <script src='abc.js'></script> </head> <body> </body> </html>

Javascript ile kodları çalıştırma videosu


Şimdi ise sıra sizde javascript ile hoşgeldin dünya alertbox'ını çalışır.
Örnek Kodlama
<!DOCTYPE HTML> <html lang="tr"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Javascript dosyasını harici dosyadan çağırma </title> <!--"abc" adlı javscript dosyasını ana dizinimizdeki konumundan sayfaya dahil etmiş olduk--> <script src='abc.js'></script> </head> <body> </body> </html>
Kendin Dene»

Yorumlar

Popüler yayınlar

CSS justify-content Özelliği

HTML Yorumlar

CSS content Özelliği

CSS align-items özelliği

CSS text-decoration Özelliği

CSS flex-basis Özelliği

CSS text-align Özelliği

CSS background-repeat Özelliği

Javascript ile neler yapılabilir

CSS border-bottom Özelliği