HTML var Etiketi Örnek

<!DOCTYPE html> <html> <body> <p>Einstein'ın ünlü denklemi: <var>E</var> = <var>m</var><var>c</var><sup>2</sup></p> </body> </html>

Yorumlar

Popüler yayınlar

HTML Metin Biçimlendirme Etiketleri

HTML em Etiketi

CSS justify-content Özelliği

HTML hr Etiketi

HTML table Etiketi

CSS align-items özelliği

CSS flex-basis Özelliği

HTML menu Etiketi

HTML embed Etiketi

CSS content Özelliği