CSS3 background-origin Özelliği

CSS3 background-origin

Css background-origin özelliği ile arka plana eklenen resmin konumlandırılması sağlanabilir.Resmin kenar çizgisine ,padding alanına veya içerik kısmına göre konumlanıp konumlanmayacağı kontrol edilebilir.

Örnek:

Bu örnekte arka plana eklenecek olan resim border,padding ve content "kenar çizgisi,boşluk alanı ve içerik alanına " göre konumlanacaktır.

#örnek2 { border: 9px dashed blue; padding: 50px; background: url('html-css.png'); background-repeat: no-repeat; background-origin: border-box; }

CSS3 background-origin nedir nasıl kullanılır

Css background-origin ile arka zemine eklenecek olan resimleri içerik alanına ,boşluk alanına ve kenar çizgisine göre konumlandırmak için kullanabiliriz..
CSS background-origin CSS background-origin özellikleri  
Varsayılan Değer: padding-box  
Kalıtsallık: yok  
Animasyon Özelliği: yok  
Versiyon: CSS3  
JavaScript background-origin: object.style.backgroundOrigin="content-box"

CSS background-origin Tarayıcı Desteği

CSS Kodu:
background-origin 4.0 9.0 4.0 3.0 10.5

CSS3 background-origin Değerleri

background-origin:padding-box|border-box|content-box|initial|inherit;

CSS3 background-origin özelliği değerleri

CSS background-origin values CSS background-origin değerleri tanımları CSS Örnek Uygulamalar
padding-box Eğer padding alanı tanımlanmışsa ,arka plana eklenecek olan resim bu kısıma konumlanacaktır.
border-box Arka plana eklenecek olan resim html elemanının kenar çizgisini referans alır.
content-box Arka plan resmi içerik alanına konumlanır.
initial Özelliğin varsayılan değeridir.
inherit Soybağından gelen özelliği taşır.  

Yorumlar

Popüler yayınlar

CSS content Özelliği

CSS justify-content Özelliği

Javascript ile neler yapılabilir

HTML strong Etiketi

CSS flex-basis Özelliği

CSS top Özelliği

HTML Yorumlar

CSS align-self özelliği

HTML5 Canvas Oyun Yapımı Dersleri

HTML select Etiketi