CSS3 backface-visibility Özelliği

CSS3 backface-visibility

Css backface-visibility özelliği ile döndürülmüş bir div kutusunun arka yüzünün görünürlüğü kontrol edilebilir.

Örnek:

Bu örnekte iki tane div kutusu y ekseninde 180 derece döndürülmüştür. Birine visible diğerine ise hidden değeri uygulanmıştır.Özelliğin etkisini öğrenmek için kendiniz deneyin tuşuna tıklayınız.

div { backface-visibility: hidden; -webkit-backface-visibility: hidden; /* Chrome, Safari, Opera */ }

CSS3 backface-visibility nedir nasıl kullanılır

transform özelliği uygulanan div kutularının arka kısımlarının görünürlüğünü düzenleyen bir özelliktir.
CSS backface-visibility CSS backface-visibility özellikleri  
Varsayılan Değer: visible  
Kalıtsallık: yok  
Animasyon Özelliği: yok  
Versiyon: CSS3  
JavaScript backface-visibility: object.style.backfaceVisibility="hidden"

CSS3 backface-visibility Tarayıcı Desteği

CSS Kodu:
backface-visibility 36.0
12.0 -webkit-
10.0 16.0
10.0 -moz-
9.0
4.0 -webkit-
23.0
15.0 -webkit-

CSS3 backface-visibility Değerleri

backface-visibility:paused|running|initial|inherit;

CSS3 backface-visibility özelliği değerleri

CSS backface-visibility values CSS backface-visibility değerleri tanımları CSS Örnek Uygulamalar
visible Visible değeri kutuların veya html elemanının arka yüzünün görünmesini sağlar.
hidden Hidden değeri kutuların veya html elemanının arka yüzünün görünmemesini sağlar.
initial Başlangıç varsayılan değerini taşımasını sağlar  
inherit Eğer kalıtsal özelliği var ise soy bağından değeri uygulayan değerdir.  

Yorumlar

Popüler yayınlar

CSS justify-content Özelliği

HTML Yorumlar

CSS content Özelliği

CSS align-items özelliği

CSS text-decoration Özelliği

CSS flex-basis Özelliği

CSS text-align Özelliği

CSS background-repeat Özelliği

Javascript ile neler yapılabilir

CSS border-bottom Özelliği