CSS text-shadow Özelliği

css-text-shadow
Yazıya gölge efekti

CSS text-shadow

Css text-shadow özelliği metine gölge ekler .
h1 { text-shadow: 2px 2px crimson; } h2 { text-shadow: 1px 1px pink; } h3 { text-shadow: 1px 1px blue; }

CSS text-shadow nedir nasıl kullanılır

Bu özelliği uygularken sırasına göre yataydaki öteleme miktarı düşeydeki miktarı ve renk değeri girilerek özelliğin etkisini gösterebilirsiniz.
CSS text-shadow CSS text-shadow özellikleri
Varsayılan Değer: none
Kalıtsallık: var
Animasyon Özelliği: var
Versiyon: CSS3
JavaScript text-shadow: object.style.textShadow="3px 4px 5px orange"

CSS text-shadow Tarayıcı Desteği

Tablodaki sayılar özelliği ilk destekleyen tarayıcı versiyonlarıdır.
CSS Kodu:
text-shadow 4.0 10.0 3.5 4.0 9.6

CSS text-shadow Değerleri

text-shadow: h-shadow v-shadow blur-radius color|none|initial|inherit;

CSS text-shadow özelliği değerleri

CSS text-shadow değerleri CSS text-shadow değerleri tanımları CSS örnek uygulamalar
h-shadow Yataydaki gölge uzunluğudur.
v-shadow Düşeydeki gölge uzunluğunu belirtir.
blur-radius Bulanıklık yarıçapı girilir.
color Renk değeri girilir.
none Özellik aktif değildir.
initial Özelliğin varsayılan değeridir.
inherit Kalıtsal değeridir.

Yorumlar

Popüler yayınlar

CSS content Özelliği

CSS justify-content Özelliği

Javascript ile neler yapılabilir

HTML strong Etiketi

CSS flex-basis Özelliği

CSS top Özelliği

HTML Yorumlar

CSS align-self özelliği

HTML5 Canvas Oyun Yapımı Dersleri

HTML select Etiketi