CSS text-overflow Özelliği

CSS text-justify

Css text-justify özelliği ile taşan metinlerin nasıl sonlandırılacağı düzenlenir.
Brave Browser


Örnek:

Bu örnekte iki farklı div elemanına farklı değerlerde text-overflow özelliği uygulanmıştır.

.kutu1 { white-space: nowrap; width: 180px; overflow: hidden; text-overflow: clip; border: 1px solid blue; } .kutu2 { white-space: nowrap; width: 180px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; border: 1px solid blue; }

CSS text-justify nedir nasıl kullanılır

Metinlerin içinde bulundukları elemanın sınır boyutlarına ulaştığındaki gösterim şekli bu özellikle birlikte düzenlenebilir.

CSS text-justify CSS text-justify özellikleri  
Varsayılan Değer: clip  
Kalıtsallık: yok  
Animasyon Özelliği: yok  
Versiyon: CSS3  
JavaScript text-justify: object.style.textOverflow="ellipsis"

CSS text-justify Tarayıcı Desteği

Tablodaki sayılar özelliği ilk destekleyen tarayıcı versiyonlarını göstermektedir.

CSS Kodu:
text-justify 4.0 6.0 7.0 3.1 11.0
9.0 -o-

CSS text-justify Değerleri

text-justify:clip|ellipsis|string|initial|inherit;

CSS text-justify özelliği değerleri

CSS text-justify değerleri CSS text-justify değerleri tanımları CSS örnek uygulamalar
clip Varsayılan değerdir.
ellipsis Kırpılan metni temsil etmek ( "...") üç nokta ile bitirilir.
string Kırpılan metni temsil verilen dizedir.  
initial Özelliğin varsayılan değeridir.
inherit Kalıtsal değeri geçerli olur.  

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

CSS content Özelliği

HTML progress Etiketi

HTML section Etiketi

CSS justify-content Özelliği

CSS align-items özelliği

CSS transition-delay Özelliği

CSS top Özelliği

CSS border-collapse Özelliği

CSS text-justify Özelliği

CSS background-repeat Özelliği