CSS text-overflow Özelliği

CSS text-justify

Css text-justify özelliği ile taşan metinlerin nasıl sonlandırılacağı düzenlenir.
Brave Browser


Örnek:

Bu örnekte iki farklı div elemanına farklı değerlerde text-overflow özelliği uygulanmıştır.

.kutu1 { white-space: nowrap; width: 180px; overflow: hidden; text-overflow: clip; border: 1px solid blue; } .kutu2 { white-space: nowrap; width: 180px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; border: 1px solid blue; }

CSS text-justify nedir nasıl kullanılır

Metinlerin içinde bulundukları elemanın sınır boyutlarına ulaştığındaki gösterim şekli bu özellikle birlikte düzenlenebilir.

CSS text-justify CSS text-justify özellikleri  
Varsayılan Değer: clip  
Kalıtsallık: yok  
Animasyon Özelliği: yok  
Versiyon: CSS3  
JavaScript text-justify: object.style.textOverflow="ellipsis"

CSS text-justify Tarayıcı Desteği

Tablodaki sayılar özelliği ilk destekleyen tarayıcı versiyonlarını göstermektedir.

CSS Kodu:
text-justify 4.0 6.0 7.0 3.1 11.0
9.0 -o-

CSS text-justify Değerleri

text-justify:clip|ellipsis|string|initial|inherit;

CSS text-justify özelliği değerleri

CSS text-justify değerleri CSS text-justify değerleri tanımları CSS örnek uygulamalar
clip Varsayılan değerdir.
ellipsis Kırpılan metni temsil etmek ( "...") üç nokta ile bitirilir.
string Kırpılan metni temsil verilen dizedir.  
initial Özelliğin varsayılan değeridir.
inherit Kalıtsal değeri geçerli olur.  

Yorumlar

Popüler yayınlar

HTML Metin Biçimlendirme Etiketleri

HTML em Etiketi

CSS justify-content Özelliği

HTML table Etiketi

HTML hr Etiketi

CSS flex-basis Özelliği

CSS align-items özelliği

HTML menu Etiketi

HTML embed Etiketi

CSS content Özelliği