CSS text-decoration-line Özelliği

CSS text-decoration-line

Css text-decoration-line özelliği ile metnin çizgi çizilmesi istenilen kısım belirlenir.

Örnek:

Bu örnekte bir p elementinin metninin üzeri çizilecektir.

p { -moz-text-decoration-line: overline; text-decoration-line: overline; }

CSS text-decoration-line nedir nasıl kullanılır

Bu özellik aynı zamanda text-decoration özelliği uygulanarakta kısa bir bildirimle yapılabilir.

CSS text-decoration-line CSS text-decoration-line özellikleri  
Varsayılan Değer: none  
Kalıtsallık: yok  
Animasyon Özelliği: yok  
Versiyon: CSS3  
JavaScript text-decoration-line: object.style.textDecorationLine="underline"

CSS text-decoration-line Tarayıcı Desteği

Tablodaki sayılar özelliği ilk destekleyen tarayıcı versiyonlarını gösterir.

CSS Kodu:
text-decoration-line Desteklenmiyor Desteklenmiyor 6.0 -moz- Desteklenmiyor Desteklenmiyor

CSS text-decoration-line Değerleri

text-decoration-line: none|underline|overline|line-through|initial|inherit;

CSS text-decoration-line özelliği değerleri

CSS text-decoration-line değerleri CSS text-decoration-line değerleri tanımları CSS örnek uygulamalar
none Özellik aktif değildir.
underline Metnin altını çizer
overline Metnin üzerine çizgi çizilir.
line-through Çizgiyi metnin ortasından çizer.
initial Özelliğin varsayılan değeridir.
inherit Kalıtsal olarak aldığı değer geçerli olur.  

Yorumlar

Popüler yayınlar

HTML Metin Biçimlendirme Etiketleri

HTML em Etiketi

CSS justify-content Özelliği

HTML table Etiketi

HTML hr Etiketi

CSS align-items özelliği

HTML menu Etiketi

CSS flex-basis Özelliği

HTML embed Etiketi

CSS content Özelliği