CSS text-align Özelliği

CSS text-align

Css text-align özelliği:bir elemanın metnin yatay hizalamasını belirtir.

Örnek:

Bu örnekte h1- ve h6 arasındaki başlıklara farklı text-align değerleri uygulanarak özelliğin etkisinin öğrenilmesi amaçlanmıştır.

h1 { text-align: center; } h2 { text-align: left; } h3 { text-align: right; } h4 { text-align: center; } h5 { text-align: left; } h6 { text-align: right; }

CSS text-align nedir nasıl kullanılır

Text özelliği gösteren bir html elemanının ortalanmasını sağlamak için veya sola , sağa yaslanmasını sağlamak için kullanılan css özelliğidir.

CSS text-align CSS text-align özellikleri  
Varsayılan Değer: left if direction is ltr, and right if direction is rtl  
Kalıtsallık: var  
Animasyon Özelliği: yok  
Versiyon: CSS1  
JavaScript text-align: object.style.textAlign="right"

CSS text-align Tarayıcı Desteği

Tablodaki sayılar özelliği ilk destekleyen tarayıcı versiyonlarını göstermektedir.

CSS Kodu:
text-align 1.0 3.0 1.0 1.0 3.5

CSS text-align Değerleri

text-align: left|right|center|justify|initial|inherit;

CSS text-align özelliği değerleri

CSS text-align değerleri CSS text-align değerleri tanımları CSS örnek uygulamalar
left Metni sola yaslar
right Sağa yaslar.
center Metni ortalar.
justify Gazete ve dergilerde olduğu gibi her satırı eşit genişliğe sahip böylece çizgiler gerer
initial Özelliğin varsayılan değeridir.
inherit Kalıtsal olarak aldığı değeri kullanır.  

Yorumlar

Popüler yayınlar

CSS justify-content Özelliği

HTML Yorumlar

CSS content Özelliği

CSS align-items özelliği

CSS text-decoration Özelliği

CSS flex-basis Özelliği

CSS background-repeat Özelliği

Javascript ile neler yapılabilir

CSS border-bottom Özelliği