CSS padding-right Özelliği

CSS padding-right

Css padding-right özelliği ile bir html elemanının içeriği ile sağ kenar sınırının arasındaki boşluklarının sitili düzenlenebilir.

Örnek:

Bu örnekte 3 farklı paragraf elemanından birtanesine padding-right değeri "100px" olarak düzenlenmiştir.Bu özelliğin etkisini anlamak için aşağıdaki kendiniz deneyin tuşuna tıklayınız.

p.padright { padding-right: 100px; background-color: yellow; border: 1px solid black; }

CSS padding-right nedir nasıl kullanılır

Bir html elemanın sağkenar çizgisi ile içerği arasındaki tanımlanan boşluk "padding-right" özelliğinin görevidir.Girilecek olan değerler yüzde ,sayısal olarak ise px cm gibi değerler tanımlanabilir.

CSS padding-right CSS padding-right özellikleri  
Varsayılan Değer: 0  
Kalıtsallık: yok  
Animasyon Özelliği: var
Versiyon: CSS1  
JavaScript padding-right: object.style.paddingRight="180px"

CSS padding-right Tarayıcı Desteği

CSS Kodu:
padding-right 1.0 4.0 1.0 1.0 3.5

CSS padding-right Değerleri

padding-right: syntax

CSS padding-right özelliği değerleri

CSS padding-right değerleri CSS padding-right değerleri tanımları CSS örnek uygulamalar
length Genişlik değeri olarak px cm gibi değer girilir.
% Yüzde değeri verilir.
initial Özelliğin varsayılan değeridir.
inherit Kalıtsal olarak gelen değeridir.  

Yorumlar

Popüler yayınlar

HTML Metin Biçimlendirme Etiketleri

HTML hr Etiketi

HTML em Etiketi

CSS justify-content Özelliği

HTML pre Etiketi

HTML table Etiketi

CSS align-items özelliği

HTML menu Etiketi

CSS flex-basis Özelliği

CSS content Özelliği