CSS padding Özelliği

CSS padding

Css padding özelliği html elemanlarının boder/kenar hattı ile içerik arasında tanımlanan boşluk ayarları düzenlenebilir.

Örnek:

Bu örnekte 3 tane paragraftan bir tanesine padding özelliği ile sitil atanacaktır.Özelliğin etkisini anlayabilmek için aşağıdaki kendiniz deneyin tuşuna basınız.

p.padding { padding: 50px 30px 40px 80px; background-color: yellow; }

CSS padding nedir nasıl kullanılır

İçerik ile kenar çizgisi arasında boşluk oluşturmak için padding özelliği kullanılır.

Padding değerlerinin yazılış yöntemleri ve anlamları

 • padding:9px 5px 4px 10px;
  • üst padding değeri 9px
  • sağ padding değeri 5px
  • alt padding değeri 4px
  • sol padding değeri 10px

 • padding:9px 5px 4px;
  • üst padding değeri 9px
  • sağ ve sol padding değerleri 5px
  • alt padding değeri 4px

 • padding:9px 5px;
  • üst ve alt padding değerleri 9px
  • sağ ve sol padding değerleri 5px

 • padding:9px;
  • Bütün padding değerleri 9px'tir.
CSS padding CSS padding özellikleri  
Varsayılan Değer: 0  
Kalıtsallık: yok  
Animasyon Özelliği: var
Versiyon: CSS1  
JavaScript padding: object.style.padding="50px 50px"

CSS padding Tarayıcı Desteği

Tablodaki sayılar özelliği destekleyen ilk tarayıcı versiyonlarını göstermektedir.

CSS Kodu:
padding 1.0 4.0 1.0 1.0 3.5

CSS padding Değerleri

padding:length|initial|inherit;

CSS padding özelliği değerleri

CSS padding değerleri CSS padding değerleri tanımları CSS örnek uygulamalar
length Sayısal olarak px cm gibi değer girilir.
% Padding değeri yüzde olarak verilir.
initial Özelliğin varsayılan değeridir.
inherit Kalıtsal olarak aldığı değerdir.  

Yorumlar

Popüler yayınlar

HTML Metin Biçimlendirme Etiketleri

HTML em Etiketi

CSS justify-content Özelliği

HTML table Etiketi

HTML hr Etiketi

CSS align-items özelliği

HTML menu Etiketi

CSS flex-basis Özelliği

HTML embed Etiketi

CSS content Özelliği