CSS overflow-x Özelliği

CSS overflow-x

Css overflow-x ile yatay eksende kaydırma çubuğunun gösterilip gösterilmemesini kontrol edebilirsiniz.

Örnek:

Bu örnekte bir div elemanına overflow-x:hidden değeri verilerek kaydırma çubuğunun çıkması engellenmiştir.

div { background-color: yellow; width: 150px; height: 150px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; margin: 30px; }

CSS overflow-x nedir nasıl kullanılır

Boyutları belirlenen bir div elemanının içeriği kutu sınırlarına ulaştığında yatay kaydırma çubuğu kontrolleri için overflow-x özelliği kullanılır.

CSS overflow-x CSS overflow-x özellikleri  
Varsayılan Değer: visible  
Kalıtsallık: yok  
Animasyon Özelliği: yok  
Versiyon: CSS3  
JavaScript overflow-x: object.style.overflowX="scroll"

CSS overflow-x Tarayıcı Desteği

Tabloda gösterilen sayılar overflow-x özelliğini ilk destekleyen tarayıcı versiyonlarıdır.

CSS Kodu:
overflow-x 4.0 9.0 3.5 3.0 9.5

CSS overflow-x Değerleri

overflow-x: visible|hidden|scroll|auto|initial|inherit;
CSS overflow-x değerleri CSS overflow-x değerleri tanımları CSS örnek uygulamalar
visible İçeriğin taşan kısmı dışarıda görünür.
hidden Taşan içerik gizlenir.
scroll Yatay eksende de kaydırma çubuğu görüntülenir.
auto Yatay ve düşey eksende kaydırma çubuğu gösterilir.
initial Özelliğin varsayılan özelliğidir.
inherit Kalıtsal olarak aldığı değer uygulanır.  

Yorumlar

Popüler yayınlar

HTML Metin Biçimlendirme Etiketleri

HTML em Etiketi

CSS justify-content Özelliği

HTML table Etiketi

HTML hr Etiketi

CSS flex-basis Özelliği

CSS align-items özelliği

HTML menu Etiketi

HTML embed Etiketi

CSS content Özelliği