CSS outline-width Özelliği

CSS outline-width

Css outline-width özelliği ile ikinci kenarlığın genişlik özellikleri düzenlenebilir.

Örnek:

Bu örnekte ikinci kenarlığın genişliğini düzenlemek için outline-width: 5px;değeri uygulanmıştır.

div { border: 6px solid blue; outline-style: dotted; outline-color: yellow; outline-width: 5px; padding: 30px; margin: 30px; }

CSS outline-width nedir nasıl kullanılır

Bir html elemanına ikinci bir kenarlık tanımlandı ise o kenarın genişliğini css outline-width özelliğiyle düzenlenebilir.

CSS outline-width CSS outline-width özellikleri  
Varsayılan Değer: medium  
Kalıtsallık: yok  
Animasyon Özelliği: var
Versiyon: CSS2  
JavaScript outline-width: object.style.outlineWidth="15px"

CSS outline-width Tarayıcı Desteği

Tablodaki sayılar özelliği destekleyen ilk tarayıcı versiyonlarıdır.

CSS Kodu:
outline-width 1.0 8.0 1.5 1.2 7.0

CSS outline-width Değerleri

outline-width: medium|thin|thick|length|initial|inherit;

CSS outline-width özelliği değerleri

CSS outline-width değerleri CSS outline-width değerleri tanımları CSS örnek uygulamalar
medium Orta kalınlıkta kenar kalınlığıdır.
thin ince kenarlık genişliğidir.
thick Medium değerdinden daha geniş bir kenarlık oluşturur.
length Px cm gibi sayısal değer girerek istenilen genişlikler oluşturulabilir.
initial Özelliğin varsayılan değeridir.
inherit Kalıtsal değerini uygular.  

Yorumlar

Popüler yayınlar

HTML Metin Biçimlendirme Etiketleri

HTML em Etiketi

HTML hr Etiketi

CSS justify-content Özelliği

HTML table Etiketi

CSS align-items özelliği

HTML pre Etiketi

CSS flex-basis Özelliği

HTML menu Etiketi

CSS content Özelliği