CSS outline-offset Özelliği

CSS outline-offset

Css outline-offset özelliği ile ikinci kenarlık ile asıl olan kenarın arasındaki uzaklık mesafesi ayarlanabilir.

Örnek:

Bu örnekte ikinci kenarlığın, elemanın birincil kenarı ile arasında olan mesafesini outline-offset: 25px; değeriyle uygulanmıştır.

div { margin: 30px; width: 180px; padding: 30px; height: 100px; border: 4px dotted orange; outline: 6px solid blue; outline-offset: 25px; }

CSS outline-offset nedir nasıl kullanılır

Bir html elemanınn varsayılan bir border /kenarlığı vardır. İkinci kenarlığıda oluşturduysk aralarındaki mesafeyi kontrol etmek isteriz. Bu gibi durumlarda kullanılan outline-offset özelliğine istenilen değerler girilerek sitil işlemi tamamlanabilir.

CSS outline-offset CSS outline-offset özellikleri  
Varsayılan Değer: 0  
Kalıtsallık: yok  
Animasyon Özelliği: var
Versiyon: CSS3  
JavaScript outline-offset: object.style.outlineOffset="15px"

CSS outline-offset Tarayıcı Desteği

Tablodaki sayılar özelliği ilk desteklyen tarayıcı versiyonlarıdır.

CSS Kodu:
outline-offset 4.0 Desteklenmiyor 3.5 3.1 10.5

CSS outline-offset Değerleri

outline-offset:length|initial|inherit;

CSS outline-offset özelliği değerleri

CSS outline-offset değerleri CSS outline-offset değerleri tanımları
length Sayısal değer girilir px cm gibi.
initial özelliğin varsayılan özelliğidir.
inherit Kalıtsal olarak aldığı değerdir.

Yorumlar

Popüler yayınlar

HTML Metin Biçimlendirme Etiketleri

HTML em Etiketi

HTML hr Etiketi

CSS justify-content Özelliği

HTML table Etiketi

CSS align-items özelliği

HTML pre Etiketi

CSS flex-basis Özelliği

HTML menu Etiketi

CSS content Özelliği