CSS min-height Özelliği

CSS min-height

Css min-height özelliği ile bir html elemanına minumum yükseklik tanımlanabilir.

Örnek:

Bu örnekte bir div elemanına min-height özelliği kullanılarak minimum yükseklik "100px" olarak değer verilmiştir.

div { min-height: 100px; background-color: yellow; }

CSS min-height nedir nasıl kullanılır

Bir html elemanının minumum yüksekliğini tanımlamak için kullanılan bu özellikte dikkat edilmesi gereken bir şey vardır.
Min- height özelliğinin değeri max-height ve height değerlerini geçersiz kılar !

CSS min-height CSS min-height özellikleri  
Varsayılan Değer: 0  
Kalıtsallık: yok  
Animasyon Özelliği: var
Versiyon: CSS2  
JavaScript min-height: object.style.minHeight="400px"

CSS min-height Tarayıcı Desteği

Tablodaki sayılar min-height özelliğini destekleyen ilk tarayıcı versiyonlarıdır.

CSS Kodu:
min-height 1.0 7.0 3.0 2.0.2 4.0

CSS min-height Değerleri

min-height:length|initial|inherit;

CSS min-height özelliği değerleri

CSS min-height değerleri CSS min-height değerleri tanımları CSS örnek uygulamalar
length Px cm gibi değerler alır.
% Yüzde değeri girilerek minimum yükseklik tanımlanır.  
initial Özelliğin varsayılan değeridir.
inherit Bu özelliğin kalıtsal olarak aldığı değerdir.  

Yorumlar

Popüler yayınlar

HTML Metin Biçimlendirme Etiketleri

HTML em Etiketi

HTML hr Etiketi

CSS justify-content Özelliği

HTML table Etiketi

CSS align-items özelliği

HTML pre Etiketi

CSS flex-basis Özelliği

HTML menu Etiketi

CSS content Özelliği