CSS margin-left Özelliği

CSS margin-left

Css margin-left özelliği ile bir elemanın sol kenarına diğer elemanlara yaklaşabilme mesafesi ayarlanabilir.. Negatif değer de izin verilir.

Örnek:

Bu örnekte bir paragrafa margin-left:100px; değeri uygulanarak özelliğin etkisinin öğrenilmesi amaçlanmıştır.

p.mrgnleft { margin-left: 100px; background-color: yellow; }

CSS margin-left nedir nasıl kullanılır

Bir html elemanının sol kenarına yaklaşılabilme mesafesi de denilebilir.

CSS margin-left CSS margin-left özellikleri  
Varsayılan Değer: 0  
Kalıtsallık: yok  
Animasyon Özelliği: var
Versiyon: CSS1  
JavaScript margin-left: object.style.marginLeft="150px"

CSS margin-left Tarayıcı Desteği

Tablodaki sayılar özelliği ilk destekleyen tarayıcı versiyonlarıdır.

CSS Kodu:
margin-left 1.0 6.0 1.0 1.0 3.5

CSS margin-left Değerleri

margin-left: length|auto|initial|inherit;

CSS margin-left özelliği değerleri

CSS margin-left değerleri CSS margin-left değerleri tanımları CSS örnek uygulamalar
length Varsayılan değeri :0'dır. Px, pt, cm olarak değer girilerek margin-bottom değeri kullanılır.
% Yüzde değerler verilerek de kullanılabilir.
auto Tarayıcı ol margini otamatik ayarlar.
initial Özelliğin varsayılan değeridir.
inherit Kalıtsal değeri kullanır.  

Yorumlar

Popüler yayınlar

CSS justify-content Özelliği

CSS align-items özelliği

CSS content Özelliği

HTML Yorumlar

CSS border-bottom Özelliği

CSS text-align Özelliği

CSS top Özelliği

Javascript ile neler yapılabilir

CSS flex-basis Özelliği

CSS text-decoration Özelliği