CSS margin-bottom Özelliği

CSS margin-bottom

Css margin-bottom özelliği ile bir elemanın alt kenarına diğer elemanlara yaklaşabilme mesafesi ayarlanabilir.. Negatif değer de izin verilir.

Örnek:

Bu örnekte bir paragrafa margin-bottom:100px; değeri uygulanarak özelliğin etkisinin öğrenilmesi amaçlanmıştır.

p.mrgnbttm { margin-bottom: 100px; background-color: yellow; }

CSS margin-bottom nedir nasıl kullanılır

Margin-bottom değeri ile bir html elemanın alt sınırı referans alınarak kendinden sonra gelen elemandan girilen değer kadar uzaklaşır.Bu özelliği uygularken negatif değerlerde verilebilir.

CSS margin-bottom CSS margin-bottom özellikleri  
Varsayılan Değer: 0  
Kalıtsallık: yok  
Animasyon Özelliği: var
Versiyon: CSS1  
JavaScript margin-bottom: object.style.marginBottom="100px"

CSS margin-bottom Tarayıcı Desteği

Tablodaki sayılar özellliği ilk destekleyen tarayıcı versiyonlarıdır.

CSS Kodu:
margin-bottom 1.0 6.0 1.0 1.0 3.5

CSS margin-bottom Değerleri

margin-bottom:length|auto|initial|inherit;

CSS margin-bottom özelliği değerleri

CSS margin-bottom değerleri CSS margin-bottom değerleri tanımları CSS örnek uygulamalar
length Varsayılan değeri :0'dır. Px, pt, cm olarak değer girilerek margin-bottom değeri kullanılır.
% Yüzde değerler verilerek de kullanılabilir.
auto Tarayıcı otamatik olarak ayarlar.
initial Özelliğin varsayılan değeridir.
inherit Kalıtsal değerini taşır.  

Yorumlar

Popüler yayınlar

CSS justify-content Özelliği

CSS align-items özelliği

CSS content Özelliği

HTML Yorumlar

CSS border-bottom Özelliği

CSS text-align Özelliği

CSS top Özelliği

Javascript ile neler yapılabilir

CSS flex-basis Özelliği

CSS text-decoration Özelliği