CSS letter-spacing Özelliği

CSS letter-spacing

Css letter-spacing özelliği ile karakter arasındaki mesafe ayarlanır. Negatif değerler girilebilir.

Örnek:

Bu örnekte paragraf elemanlarına hem pozitif hemde negatif letter-spacing değerleri uygulanmıştır.

.p1 { letter-spacing: 1px; } .p2 { letter-spacing: 2px; } .p3 { letter-spacing: 3px; } .p4 { letter-spacing: 4px; } .p5 { letter-spacing: 5px; } .p6 { letter-spacing: -1px; } .p7 { letter-spacing: -2px; } .p8 { letter-spacing: -3px; } .p9 { letter-spacing: -4px; } .p10 { letter-spacing: -5px; }

CSS letter-spacing nedir nasıl kullanılır

Metinsel ifadelerin karakterleri arasındaki mesafelerin ayarlanması için kullanılan özellik letter-spacing'tir.

CSS letter-spacing CSS letter-spacing özellikleri  
Varsayılan Değer: normal  
Kalıtsallık: var  
Animasyon Özelliği: var
Versiyon: CSS3  
JavaScript letter-spacing: object.style.letterSpacing="5px"

CSS letter-spacing Tarayıcı Desteği

Tablodaki sayılar özelliği ilk destekleyen tarayıcı sürümleridir.

CSS Kodu:
letter-spacing 1.0 4.0 1.0 1.0 3.5

CSS letter-spacing Değerleri

letter-spacing: syntax

CSS letter-spacing özelliği değerleri

CSS letter-spacing değerleri CSS letter-spacing değerleri tanımları CSS örnek uygulamalar
normal Normal karakter arası boşluk mesafesi değeridir.
length Karakterler arası mesafeyi ayarlamak için girilecek değerdir.
initial Özelliğin varsayılan değeridir.
inherit Üst soybağından aldığı kalıtsal değeridir.  

Yorumlar

Popüler yayınlar

HTML Metin Biçimlendirme Etiketleri

HTML em Etiketi

CSS justify-content Özelliği

HTML table Etiketi

HTML hr Etiketi

CSS align-items özelliği

HTML menu Etiketi

CSS flex-basis Özelliği

HTML embed Etiketi

CSS content Özelliği