CSS columns Özelliği

CSS columns

Css columns özelliği ile sütünların genişliğini ve sayısını bir kısa bildirimle yazmamızı sağlayan css özelliğidir.

Örnek:

Bu örnekte makalenin 5 kolonlu yapıda olacağını ve genişliklerininde 120px olacağını bildirmiş olduk

p.sutun { columns: 120px 5; -webkit-columns: 120px 5; -moz-columns: 120px 5; }

CSS columns nedir nasıl kullanılır

Columns kısa bildirimi ile bir paragrafın veya makalenin kaç kolonlu yapıda olacağını ve genişliklerini tanımlayabiliriz.

CSS columns CSS columns özellikleri  
Varsayılan Değer: auto auto  
Kalıtsallık: yok  
Animasyon Özelliği: var
Versiyon: CSS1 ve CSS3  
JavaScript columns: object.style.columns="85px 3"

CSS columns Tarayıcı Desteği

tablodaki sayılar özelliği destekleyen tarayıcıların ilk sürümleridir.

CSS Kodu:
columns 4.0 -webkit- 10.0 9.0 -moz- 3.1 -webkit- 15.0 -webkit-
11.1

CSS columns Değerleri

columns:auto|column-width column-count|initial|inherit;

CSS columns özelliği değerleri

CSS columns değerleri CSS columns değerleri tanımları
auto Varsayılan özelliktir.
column-width KOlonların genişliğini belirten değer girilir.
column-count Kolon sayısını belirtir.
initial Özelliğin varsayılan başlangıç değeridir.
inherit Soybağından gelen değeri alır.

Yorumlar

Popüler yayınlar

HTML Metin Biçimlendirme Etiketleri

HTML em Etiketi

CSS justify-content Özelliği

HTML table Etiketi

HTML hr Etiketi

CSS align-items özelliği

HTML menu Etiketi

CSS flex-basis Özelliği

HTML embed Etiketi

CSS content Özelliği