CSS column-count Özelliği

CSS column-count

Örnek:

Bu örnekte column-count özelliği kullanılarak bir metin 4 sütuna ayrılacak şeklinde tasarım yapılmıştır.

p.sutun { column-count: 4; -webkit-column-count: 4; /* webkit için*/ -moz-column-count: 4; /* Firefox için */ }

CSS column-count nedir nasıl kullanılır

Css column-count özelliğini çok sütünlu makale gösterimlerinde kullanılabilir. Bu özelliği kullanırken dikkat edilmesi gereken tarayıcıların destekleyip desteklemediğini kontrol etmektir.-webkit ve -moz gibi ön takılar kullanılması daha garanti bir çözüm olabilir.

CSS column-count CSS column-count özellikleri  
Varsayılan Değer: auto  
Kalıtsallık: yok  
Animasyon Özelliği: var
Versiyon: CSS3  
JavaScript column-count: object.style.columnCount=4;

CSS column-count Tarayıcı Desteği

CSS Kodu:
column-count 4.0 -webkit- 10.0 2.0 -moz- 3.1 -webkit- 15.0 -webkit
11.1

CSS column-count Değerleri

column-count: number|auto|initial|inherit;

CSS column-count özelliği değerleri

CSS column-count değerleri CSS column-count değerleri tanımları CSS örnek uygulamalar
number Kaç sütuna ayırılmak isteniyorsa o sayısal değer girilir
auto Varsayılan olarak tek sütunlu görünüm elde edilir.
initial Özelliğin başlangıç değeridir.
inherit Soybağından gelen değer kullanılır.  

Yorumlar

Popüler yayınlar

CSS justify-content Özelliği

HTML Yorumlar

CSS content Özelliği

CSS align-items özelliği

CSS text-decoration Özelliği

CSS text-align Özelliği

CSS flex-basis Özelliği

CSS background-repeat Özelliği

Javascript ile neler yapılabilir

CSS border-bottom Özelliği