CSS column-count Özelliği

CSS column-count

Örnek:

Bu örnekte column-count özelliği kullanılarak bir metin 4 sütuna ayrılacak şeklinde tasarım yapılmıştır.

p.sutun { column-count: 4; -webkit-column-count: 4; /* webkit için*/ -moz-column-count: 4; /* Firefox için */ }

CSS column-count nedir nasıl kullanılır

Css column-count özelliğini çok sütünlu makale gösterimlerinde kullanılabilir. Bu özelliği kullanırken dikkat edilmesi gereken tarayıcıların destekleyip desteklemediğini kontrol etmektir.-webkit ve -moz gibi ön takılar kullanılması daha garanti bir çözüm olabilir.

CSS column-count CSS column-count özellikleri  
Varsayılan Değer: auto  
Kalıtsallık: yok  
Animasyon Özelliği: var
Versiyon: CSS3  
JavaScript column-count: object.style.columnCount=4;

CSS column-count Tarayıcı Desteği

CSS Kodu:
column-count 4.0 -webkit- 10.0 2.0 -moz- 3.1 -webkit- 15.0 -webkit
11.1

CSS column-count Değerleri

column-count: number|auto|initial|inherit;

CSS column-count özelliği değerleri

CSS column-count değerleri CSS column-count değerleri tanımları CSS örnek uygulamalar
number Kaç sütuna ayırılmak isteniyorsa o sayısal değer girilir
auto Varsayılan olarak tek sütunlu görünüm elde edilir.
initial Özelliğin başlangıç değeridir.
inherit Soybağından gelen değer kullanılır.  

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML progress Etiketi

CSS content Özelliği

HTML section Etiketi

CSS transition-delay Özelliği

CSS align-items özelliği

CSS justify-content Özelliği

CSS text-justify Özelliği

CSS overflow Özelliği

HTML5 Canvas Oyun Yapımı Dersleri

CSS top Özelliği