CSS border-bottom-left-radius Özelliği

CSS border-bottom-left-radius

Css border-bottom-left-radius özelliği ile bir html elemanının sol alt kenarının kavisi ayarlanabilir.

Örnek:

Bu örnekte bir div elemanının sol alt kenarının kavisi /yuvarlaklığını değiştireceğiz.

div { border: 3px solid red; padding: 20px; background: #F8FFCC; border-bottom-left-radius: 3em; }

CSS border-bottom-left-radius nedir nasıl kullanılır

Bir html elemanının köşesinin yuvarlaklığını kontrol etmemize sağlayan özelliktir.
CSS border-bottom-left-radius CSS border-bottom-left-radius özellikleri  
Varsayılan Değer: 0  
Kalıtsallık: yok  
Animasyon Özelliği: var
Versiyon: CSS3  
JavaScript border-bottom-left-radius: object.style.borderBottomLeftRadius="25px"

CSS border-bottom-left-radius Tarayıcı Desteği

CSS Kodu:
border-bottom-left-radius 5.0
4.0 -webkit-
9.0 4.0
3.0 -moz-
5.0
3.1 -webkit-
10.5

CSS border-bottom-left-radius Değerleri

border-bottom-left-radius: length|% [length|%]|initial|inherit;

CSS border-bottom-left-radius özelliği değerleri

CSS border-bottom-left-radius değerleri CSS border-bottom-left-radius değerleri tanımları CSS örnek uygulamalar
length Sol alt kenarın köşesindeki kırılma uzunlukları tanımlanır.
% Köşenin birleşim uzunlularının % değeri verilerek uygulanır.
initial Özelliğin varsayılan değeridir.
inherit Soy bağından gelen değeri taşır.  

Yorumlar

Popüler yayınlar

HTML Metin Biçimlendirme Etiketleri

HTML em Etiketi

CSS justify-content Özelliği

HTML table Etiketi

HTML hr Etiketi

CSS flex-basis Özelliği

CSS align-items özelliği

HTML menu Etiketi

HTML embed Etiketi

CSS content Özelliği