CSS background-image Özelliği

CSS background-image

Css background-image özelliği ile html elemanlarının arka planına resim eklenebilir.

Örnek:

Bu örnekte body elemanına bir arka plan resmi eklenecektir.

body { background-image: url("manzara.jpg"); background-color: #B6FCD5; background-repeat: no-repeat; }

CSS background-image nedir nasıl kullanılır

Bir html elemanının arkaplan zeminine resim eklenmesini sağlayan özelliktir.
CSS background-image CSS background-image özellikleri  
Varsayılan Değer: none  
Kalıtsallık: yok  
Animasyon Özelliği: yok  
Versiyon: CSS1 ve CSS3  
JavaScript background-image: object.style.backgroundImage="url(smiley.gif)"

CSS background-image Tarayıcı Desteği

CSS Kodu:
background-image 1.0 4.0 1.0 1.0 3.5

CSS background-image Değerleri

background-image:url|none|initial|inherit;

CSS background-image özelliği değerleri

CSS background-image değerleri CSS background-image değerleri tanımları
url('URL') Arka plana ekelenecek olan resmin url adresi veya konum adresi yazılır.
none Arka plan resminin gösterilmemesini sağlar
initial Özelliğin varsayılan değerini taşır.
inherit Özelliğin soybağından gelen değeri alır.

Yorumlar

Popüler yayınlar

CSS justify-content Özelliği

HTML Yorumlar

CSS content Özelliği

CSS align-items özelliği

CSS text-decoration Özelliği

CSS text-align Özelliği

CSS flex-basis Özelliği

CSS background-repeat Özelliği

Javascript ile neler yapılabilir

CSS border-bottom Özelliği