CSS background-color Özelliği

CSS background-color

Css background-color özelliği arkaplan rengini tanımlamak için kullanılır.

Örnek:

Bu örnekte h1 , h2 , h3 ve p html elemanlarının arka planlarını değiştirelim

body { background-color: #f2f5a4; } h1 { background-color: #a9adff; } h2 { background-color: #9ee2ef; } h3 { background-color: #ffc5c5; } p { background-color: rgb(255, 102, 102); }

CSS background-color nedir nasıl kullanılır

Background-color html elemanlarının arkaplan renklerinin tanımlanması için kullanılır.
CSS background-color CSS background-color özellikleri  
Varsayılan Değer: border-box  
Kalıtsallık: yok  
Animasyon Özelliği: yok  
Versiyon: CSS3  
JavaScript background-color: object.style.backgroundColor="red"

CSS background-color Tarayıcı Desteği

CSS Kodu:
background-color 4.0 9.0 4.0 3.0 10.5

CSS background-color Değerleri

background-color:color|transparent|initial|inherit;

CSS background-color özelliği değerleri

CSS background-color values CSS background-color değerleri tanımları CSS Örnek Uygulamalar
color Arka plana rgb , hex color kodu veya renklerin ismini yazarak istenilen renk tanımlanabilir.
transparent Arka planın transparan olmasını / saydam olmasını sağlar
initial Başlangıç varsayılan rengini alır.
inherit Soybağından gelen renk geçerli olur.  

Yorumlar

Popüler yayınlar

HTML Metin Biçimlendirme Etiketleri

HTML em Etiketi

HTML hr Etiketi

CSS justify-content Özelliği

HTML table Etiketi

HTML pre Etiketi

CSS align-items özelliği

CSS flex-basis Özelliği

HTML menu Etiketi

CSS content Özelliği