CSS align-self özelliği

CSS align-self özelliği

Css align-self özelliği ile bir esnek kutu içerisindeki seçtiğimiz elamanı istenilen değere göre hizalayabiliriz..

Örnek:

Bu örneğimizde flex özelliği taşıyan kutu içindeki id'si"kırmızı" olan elemanı align-self özelliğinin center değeri ile merkezde hizalanacaktır.

#kirmizi { -webkit-align-self: center; align-self: center; }

CSS align-self nedir nasıl kullanılır

flex kutu modeli ile çalışılırken kapsayıcı bir elemanın içindeki elemanlardan seçilenleri hizalamak için kullanılır.
CSS align-self CSS align-self özellikleri  
Varsayılan Değer: auto  
Kalıtsallık: yok  
Animasyon Özelliği: yok  
Versiyon: CSS3  
JavaScript align-self: object.style.alignSelf="stretch"

CSS align-self Tarayıcı Desteği

CSS Kodu:
align-self 21.0 11.0 20.0 9.0
7.0 -webkit-
12.1

CSS align-self Değerleri

align-self: align-self: auto|stretch|center|flex-start|flex-end|baseline|initial|inherit;

CSS align-self özelliği değerleri

CSS align-self değerleri CSS align-self değerleri tanımları CSS örnek uygulamalar
auto Varsayılan özelliğidir.Eğer bir üst soydan aldığı değer var ise o özelliği taşır.
stretch Seçilen elemanı kutuyu kapsayacak şekilde esnetir.
center Seçilen html elemanını kapsayıcısının merkezinde hizalar.>
flex-start Seçilen elemanı baştan itibaren hizalar.
flex-end Seçilen elemanı kapsayıcısının sonuna hizalar.
baseline Seçilen elemanı kutunun ana başlangıc hattına göre hizalar.
initial bu Özelliğin başlangıç /varsayılan özelliğine dönüştürür ve ona göre hizalama işlemini gerçekleştirir.
inherit bir üst soybağından aldığı özelliğe göre hizalar.(eğer var ise)

Yorumlar

Popüler yayınlar

CSS justify-content Özelliği

HTML Yorumlar

CSS content Özelliği

CSS align-items özelliği

CSS text-decoration Özelliği

CSS text-align Özelliği

CSS flex-basis Özelliği

CSS background-repeat Özelliği

Javascript ile neler yapılabilir

CSS border-bottom Özelliği