HTML Yazı Rengi Örnek

<!DOCTYPE html> <html> <body> <h1 style="color:crimson">Kızıl (crimson) Renkli Başlığımız </h1> <p style="color:blue">Mavi renkli paragrafımız.....</p> </body> </html>

Yorumlar

Popüler yayınlar

HTML Metin Biçimlendirme Etiketleri

HTML hr Etiketi

HTML em Etiketi

CSS justify-content Özelliği

HTML pre Etiketi

HTML table Etiketi

CSS align-items özelliği

HTML menu Etiketi

CSS flex-basis Özelliği

CSS content Özelliği