HTML Yazı Rengi Örnek

<!DOCTYPE html> <html> <body> <h1 style="color:crimson">Kızıl (crimson) Renkli Başlığımız </h1> <p style="color:blue">Mavi renkli paragrafımız.....</p> </body> </html>

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML progress Etiketi

CSS content Özelliği

HTML section Etiketi

CSS transition-delay Özelliği

CSS align-items özelliği

CSS justify-content Özelliği

CSS text-justify Özelliği

CSS overflow Özelliği

HTML5 Canvas Oyun Yapımı Dersleri

CSS top Özelliği