HTML strong Etiketi Örnek

<!DOCTYPE html> <html> <body> <p>Bu metin varsayılan, normal yazı kalınlığındadır.</p> <p><strong>Bu metin strong etiketiyle yazılmış "önemli metin"dir.</strong></p> </body> </html>

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML progress Etiketi

CSS content Özelliği

HTML section Etiketi

CSS transition-delay Özelliği

CSS align-items özelliği

CSS text-justify Özelliği

CSS justify-content Özelliği

HTML5 Canvas Oyun Yapımı Dersleri

CSS overflow Özelliği

CSS top Özelliği