HTML Satırsonu Örnek

<!DOCTYPE html> <html> <body> <p>Bu<br /> paragraf<br /> satır<br /> sonu etiketlerinin<br /> kullanıldığı<br /> bir paragraftır.</p> </body> </html>

Yorumlar

Popüler yayınlar

HTML Metin Biçimlendirme Etiketleri

HTML hr Etiketi

HTML em Etiketi

CSS justify-content Özelliği

HTML pre Etiketi

HTML table Etiketi

CSS align-items özelliği

HTML menu Etiketi

CSS flex-basis Özelliği

CSS content Özelliği