HTML Satırsonu Örnek

<!DOCTYPE html> <html> <body> <p>Bu<br /> paragraf<br /> satır<br /> sonu etiketlerinin<br /> kullanıldığı<br /> bir paragraftır.</p> </body> </html>

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML progress Etiketi

CSS content Özelliği

HTML section Etiketi

CSS transition-delay Özelliği

CSS align-items özelliği

CSS text-justify Özelliği

CSS justify-content Özelliği

CSS overflow Özelliği

HTML5 Canvas Oyun Yapımı Dersleri

CSS border-collapse Özelliği