HTML ins Etiketi Örnek

<!DOCTYPE html> <html> <body> <p>HTML ins etiketi belgeye yeni girilmiş, eklenmiş metni tanımlar.</p> <p>HTML belgesine <ins>yeni eklenmiş metin</ins> örneği</p> </body> </html>

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML progress Etiketi

CSS content Özelliği

HTML section Etiketi

CSS transition-delay Özelliği

CSS align-items özelliği

CSS justify-content Özelliği

CSS text-justify Özelliği

CSS overflow Özelliği

HTML5 Canvas Oyun Yapımı Dersleri

CSS top Özelliği