HTML head Etiketi Örnek

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>HTML Belgem</title> <meta charset="UTF-8"> </head> <body> <p>HTML head elementi meta-veri içerir.</p> <p>Meta-veri HTML belgesi ile ilgili veridir.</p> </body> </html>

Yorumlar

Popüler yayınlar

HTML Metin Biçimlendirme Etiketleri

HTML hr Etiketi

HTML em Etiketi

CSS justify-content Özelliği

HTML pre Etiketi

HTML table Etiketi

CSS align-items özelliği

HTML menu Etiketi

CSS flex-basis Özelliği

CSS content Özelliği