Google ve Youtube Reklamlarını Engelleyen Tarayıcı ve Uygulama İndir

CSS text-decoration-line uygulama

CSS text-decoration-line
#kutucuk {<br>    text-decoration-line:<span id='rfrnscsscde'> underline</span>;<br>}<br>
CSS text-decoration-line değerleri
Sonuç Ekranı
Text-decoration özelliğini destekleyen tarayıcı Firefox'tur..
Sonuçları görmek için değerlerin üzerine geliniz.

Yorumlar