HTML textarea Etiketi

<textarea> Etiketi

Örnek

HTML yazı alanı örneği:

<textarea rows="8" cols="30">
CSS dersleri dahil tüm HTML etiketlerinin kullanımını, standart özelliklerini, olay özelliklerini, örneklerini ve uygulamalarını htmlvecssegitimi.blogspot.com'da bulabilirsiniz.
</textarea>

<textarea> Tanımı ve Kullanımı

<textarea> etiketi çoklu satır girdi kontrolünü tanımlar.

Yazı alanı sınırsız sayıda karakter barındırabilir ve yazı önayarlı biçim ve genişlikte yorumlanır.

Yazı alanı boyutu "cols" ve "rows" özellikleri, veya CSS'in "height" ve "width" özellikleriyle daha iyi şekilde belirlenebilir.


Tarayıcı Desteği

Element
<textarea> Var Var Var Var Var Var

HTML 4.01 ile HTML5 arasındaki farklar

HTML5 bazı yeni özellikler ekledi.


Özellikler

= HTML5'te yeni.

Özellik Değer Tanım
autofocus autofocus Sayfa yüklerken yazı alanına otomatik odaklanması gerektiğini belirler.
cols sayı Yazı alanının görünür genişliğini belirler.
disabled disabled Yazı alanının devredışı bırakılması gerektiğini belirtir.
form form_id Yazı alanının ait olduğu bir veya daha fazla formları belirler.
maxlength sayı Yazı alanı içerisinde izin verilen maksimum karakter sayısını ayarlar.
name yazı Yazı alanı için bir ad/isim belirler.
placeholder yazı Yazı alanının beklenen değerini açıklayan kısa bir ipucunu tanımlar.
readonly readonly Yazı alanının sadece okunabilir olmasını sağlar.
required required Yazı alanının doldurulması gerektiğini belirtir.
rows sayı Yazı alanı içerisinde görünür satır sayısını tanımlar.
wrap hard
soft
Form gönderildiğinde yazı alanı içindeki yazının nasıl kaydırılacağını tanımlar.

Standart Özellikler

<textarea> etiketi Standart Özellikleri desteklemektedir.

HTML Standart Özellikler'i inceleyebilirsiniz.


Olay Özellikleri

<textarea> etiketi Olay Özelliklerini desteklemektedir.

HTML Olay Özellikleri'ni inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Popüler yayınlar

CSS content Özelliği

CSS justify-content Özelliği

Javascript ile neler yapılabilir

HTML strong Etiketi

CSS flex-basis Özelliği

CSS top Özelliği

HTML Yorumlar

CSS align-self özelliği

HTML5 Canvas Oyun Yapımı Dersleri

HTML select Etiketi