HTML Temel


Temel HTML Örnekleri

Aşağıdaki başlıklar altındaki örnekler HTML'de en sık kullanılan Temel HTML Örnekleridir.

HTML belgelerinizde kullanacağınız bu etiket örnekleri daha detaylı konu anlatımlarını ilerleyen derslerde bulabilirsiniz.


HTML Belgeler

Tüm HTML belgeleri bir belge türü bildirimi: <!DOCTYPE html> ile başlar.

HTML belgesi <html> etiketi ile başlar </html> etiketi ile biter.

HTML belgesinin kullanıcı tarafından görünür kısmı olan body "gövde" elementi ise <body> ve </body> etiketleri arasında yer alır.

Örnek

<!DOCTYPE html>
<html>

<body>

  <h1>İlk Başlığım</h1>

  <p>İlk Paragrafım......</p>

</body>

</html>

HTML Başlıklar

HTML belgelerinde, HTML başlıkları <h1> den <h6> ya kadar olan başlık etiketleri ile tanımlanır.

Örnek

<h1>Başlık 1</h1>
<h2>Başlık 2</h2>
<h3>Başlık 3</h3>
<h4>Başlık 4</h4>
<h5>Başlık 5</h5>
<h6>Başlık 6</h6>

HTML Paragraflar

HTML Paragrafları <p> etiketi ile tanımlanır.

Örnek

<p>Bu bir paragraf.......</p>
<p>Diğer paragraf.......</p>

HTML Linkler

HTML Linkleri <a> etiketi ile tanımlanır.

Linkin hedefi href özelliği ile belirtilir. Özellikler HTML elementleri hakkında ek bilgi sağlamak için kullanılır.

Örnek

<a href="http://htmlvecssegitimi.blogspot.com">Bu bir linktir</a>

HTML Resimler

HTML resimleri <img> etiketi ile tanımlanır.

Resim kaynağı (src) özelliği ile link girilerek, resim için alternatif metin (alt) ve resmin genişlik ve yükseklik bilgileri ise (width ve height) özellikleri girilerek belirtilir.

Örnek

<img src="HTML-CSS.png" alt="HTML CSS Eğitim" width="424" height="315"/>

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML progress Etiketi

CSS content Özelliği

HTML section Etiketi

CSS transition-delay Özelliği

CSS align-items özelliği

CSS justify-content Özelliği

CSS text-justify Özelliği

CSS overflow Özelliği

HTML5 Canvas Oyun Yapımı Dersleri

CSS top Özelliği