HTML strong Etiketi

<strong> Etiketi

Örnek

Belgede metni biçimlendirme:

<strong>önemli metin</strong>

<strong> Tanımı ve Kullanımı

<strong> etiketi bir tümce, ifade etiketidir. Önemli metni tanımlar.

İpucu: Modası geçmiş, artık kullanılmayan bir etiket değildir ve CSS ile birlikte farklı efektler atanabilir.


Tüm ifade etiketleri:

Etiket Tanım
<em> Vurgulanmış metni ifade eder
<strong> Önemli metni ifade eder
<code> Bilgisayar kodunu ifade eder
<samp> Bir bilgisayar programının örnek çıktısını ifade eder
<kbd> Klavye girişini ifade eder
<var> Bir değişkeni ifade eder

Tarayıcı Desteği

Element
<strong> Var Var Var Var Var Var

HTML 4.01 ile HTML5 arasındaki farklar

HTML 4.01'de <strong> etiketi koyu vurgulanmış metni ifade eder, ancak HTML5'te önemli yazıyı ifade eder.


Standart Özellikler

<strong> etiketi Standart Özellikleri desteklemektedir.

HTML Standart Özellikler'i inceleyebilirsiniz.


Olay Özellikleri

<strong> etiketi Olay Özelliklerini desteklemektedir.

HTML Olay Özellikleri'ni inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Popüler yayınlar

CSS content Özelliği

CSS justify-content Özelliği

Javascript ile neler yapılabilir

CSS flex-basis Özelliği

CSS top Özelliği

HTML Yorumlar

CSS align-self özelliği

HTML5 Canvas Oyun Yapımı Dersleri

HTML select Etiketi