HTML progress Etiketi

<progress> Etiketi

Örnek

Dosya indiriliyor göstergesi:

<progress value="38" max="100"></progress>

<progress> Tanımı ve Kullanımı

<progress> etiketi bir işlemin ilerleme durumunu gösterge ile göstermek için kullanılır.


Tarayıcı Desteği

Tablodaki sayılar, elementi tamamen destekleyen ilk tarayıcı versiyonunu ifade ediyor.

Element
<progress> 8.0 12.0 10.0 16.0 6.0 11.0

HTML 4.01 ile HTML5 arasındaki farklar

<progress> etiketi HTML5'te yenidir.


İpuçları ve Notlar

İpucu: Bir işlemin ilerleyişini göstermek için <progress> etiketini JavaScript ile birlikte kullanın.

Not: <progress> etiketi bir ölçüyü veya hacmi (disk kullanımı göstergesi gibi) göstermek için uygun değildir. Ölçüm, hacim göstermek için progress etiketi yerine <meter> etiketini kullanabilirsiniz.


Özellikler

= HTML5'te yeni.

Özellik Değer Tanım
max sayı İşlemin toplamda alabileceği maksimum değeri belirtir.
value sayı İşlemin ne kadarının tamamlandığını belirtir.

Standart Özellikler

<progress> etiketi Standart Özellikleri desteklemektedir.

HTML Standart Özellikler'i inceleyebilirsiniz.


Olay Özellikleri

<progress> etiketi Olay Özelliklerini desteklemektedir.

HTML Olay Özellikleri'ni inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Popüler yayınlar

HTML Metin Biçimlendirme Etiketleri

HTML hr Etiketi

HTML em Etiketi

CSS justify-content Özelliği

HTML pre Etiketi

HTML table Etiketi

CSS align-items özelliği

HTML menu Etiketi

CSS flex-basis Özelliği

CSS content Özelliği