HTML pre Etiketi

<pre> Etiketi

Örnek

Ön biçimlendirilmiş metin:

<pre>
 pre elementi içerisindeki metin belli
 bir punto büyüklüğü ve genişliğinde görüntülenir,       hem boşlukları      
 hem de satır sonlarını
 yazı içerisinde korur.
</pre>

<pre> Tanımı ve Kullanımı

<pre> etiketi ön biçimlendirilmiş metni ifade eder.

<pre> elementi içerisindeki yazı ayarlı olduğu genişlik ve yazı biçiminde görüntülenir.(genelde Courier) Boşlukları ve satır sonlarını korur.


Tarayıcı Desteği

Element
<pre> Var Var Var Var Var Var

İpuçları ve Notlar

İpucu: <pre> elementini, bilgisayar koduna benzer veya farklı biçimlendirilmiş metin göstermek için kullanabilirsiniz.


HTML 4.01 ile HTML5 arasındaki farklar

"width" özelliği HTML5'te desteklenmiyor.


Özellikler

Özellik Değer Tanım
width sayı HTML 5'te desteklenmiyor.
Satır başına maksimum karakter sayısını belirler.

Standart Özellikler

<pre> etiketi Standart Özellikleri desteklemektedir.

HTML Standart Özellikler'i inceleyebilirsiniz.


Olay Özellikleri

<pre> etiketi Olay Özelliklerini desteklemektedir.

HTML Olay Özellikleri'ni inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

CSS content Özelliği

HTML progress Etiketi

HTML section Etiketi

CSS justify-content Özelliği

CSS align-items özelliği

CSS transition-delay Özelliği

CSS top Özelliği

CSS border-collapse Özelliği

CSS text-justify Özelliği

CSS background-repeat Özelliği