HTML map Etiketi

<map> Etiketi

Örnek

Tıklanabilir alanlarla bir görsel haritası:

<img src="gezegenler.gif" width="145" height="126" alt="Gezegenler"
usemap="#gezegenharitasi">

<map name="gezegenharitasi">
  <area shape="rect" coords="0,0,82,126" href="gunes.gif" alt="Güneş">
  <area shape="circle" coords="90,58,3" href="merkur.gif" alt="Merkür">
  <area shape="circle" coords="124,58,8" href="venus.gif" alt="Venüs">
</map>

<map> Tanımı ve Kullanımı

<map> etiketi kullanıcı-taraflı bir görsel haritası tanımlamak için kullanılır. Görsel haritası, tıklanabilir alanları olan bir resimdir.

<map> elementinin name özelliği <img>'nin usemap özelliği ile bağlantılıdır ve resim ile harita arasında ilişki kurar.

<map> elementi, görsel haritasında tıklanabilir alanları belirleyen bir çok <area> elementi içerir.


Tarayıcı Desteği

Element
<map> Var Var Var Var Var Var

HTML 4.01 ile HTML5 arasındaki farklar

Not: HTML5'te, <map> etiketinin id özelliği de belirtilirse, name özelliği ile aynı değere sahip olmalı.


HTML ile XHTML arasındaki farklar

XHTML'de name özelliği artık kullanılmıyor ve kaldırılacak. Bunun yerine standart id özelliğini kullanabilirsiniz.


Özellikler

Özellik Değer Tanım
name harita_adı Gereklidir. görsel-haritasının adını belirler

Standart Özellikler

<map> etiketi Standart Özellikleri desteklemektedir.

HTML Standart Özellikler'i inceleyebilirsiniz.


Olay Özellikleri

<map> etiketi Olay Özelliklerini desteklemektedir.

HTML Olay Özellikleri'ni inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Popüler yayınlar

HTML Metin Biçimlendirme Etiketleri

HTML hr Etiketi

HTML em Etiketi

HTML pre Etiketi

CSS justify-content Özelliği

HTML table Etiketi

CSS align-items özelliği

CSS flex-basis Özelliği

HTML menu Etiketi

CSS content Özelliği