HTML map Etiketi

<map> Etiketi

Örnek

Tıklanabilir alanlarla bir görsel haritası:

<img src="gezegenler.gif" width="145" height="126" alt="Gezegenler"
usemap="#gezegenharitasi">

<map name="gezegenharitasi">
  <area shape="rect" coords="0,0,82,126" href="gunes.gif" alt="Güneş">
  <area shape="circle" coords="90,58,3" href="merkur.gif" alt="Merkür">
  <area shape="circle" coords="124,58,8" href="venus.gif" alt="Venüs">
</map>

<map> Tanımı ve Kullanımı

<map> etiketi kullanıcı-taraflı bir görsel haritası tanımlamak için kullanılır. Görsel haritası, tıklanabilir alanları olan bir resimdir.

<map> elementinin name özelliği <img>'nin usemap özelliği ile bağlantılıdır ve resim ile harita arasında ilişki kurar.

<map> elementi, görsel haritasında tıklanabilir alanları belirleyen bir çok <area> elementi içerir.


Tarayıcı Desteği

Element
<map> Var Var Var Var Var Var

HTML 4.01 ile HTML5 arasındaki farklar

Not: HTML5'te, <map> etiketinin id özelliği de belirtilirse, name özelliği ile aynı değere sahip olmalı.


HTML ile XHTML arasındaki farklar

XHTML'de name özelliği artık kullanılmıyor ve kaldırılacak. Bunun yerine standart id özelliğini kullanabilirsiniz.


Özellikler

Özellik Değer Tanım
name harita_adı Gereklidir. görsel-haritasının adını belirler

Standart Özellikler

<map> etiketi Standart Özellikleri desteklemektedir.

HTML Standart Özellikler'i inceleyebilirsiniz.


Olay Özellikleri

<map> etiketi Olay Özelliklerini desteklemektedir.

HTML Olay Özellikleri'ni inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML progress Etiketi

CSS content Özelliği

HTML section Etiketi

CSS transition-delay Özelliği

CSS align-items özelliği

CSS text-justify Özelliği

CSS border-collapse Özelliği

CSS overflow Özelliği

CSS justify-content Özelliği

CSS top Özelliği