HTML i Etiketi

<i> Etiketi

Örnek

<i> etiketiyle farklı ton ve biçimde yazı:

<p>Köpeğine <i>Pamuk</i> adını verdi</p>

<i> Tanımı ve Kullanımı

<i> etiketi metnin bir bölümünü farklı ton ve biçimde tanımlar. <i> etiketinin içeriği genellikle italik olarak görüntülenir.

<i> etiketi teknik bir terimi, başka dilden bir ifadeyi, bir düşünceyi, bir gemi adı, vs. gibi şeyleri işaretlemek için kullanılabilir.

<i> elementini sadece, içeriğiniz aşağıdaki elementlerden herhangi biri ile kullanıma uygun değilse kullanın. İşte o elementler:

  • <em> (vurgulanmış metin)
  • <strong> (önemli metin)
  • <mark> (işaretlenmiş, parlatılmış metin)
  • <cite> (bir eserin, çalışmanın başlığı)
  • <dfn> (bir terim tanımı)

Tarayıcı Desteği

Element
<i> Var VarVar Var Var Var

HTML 4.01 ile HTML5 arasındaki farklar

HTML 4.01'de <i> etiketi metnin italik yazılması için kullanılırdı. Ama HTML5'te, buna gerek yok. <i> elementi içerisindeki metni biçimlendirmek içi CSS kullanılabilir.


Standart Özellikler

<i> etiketi Standart Özellikleri desteklemektedir.

HTML Standart Özellikler'i inceleyebilirsiniz.


Olay Özellikleri

<i> etiketi Olay Özelliklerini desteklemektedir.

HTML Olay Özellikleri'ni inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Popüler yayınlar

CSS justify-content Özelliği

HTML Yorumlar

CSS content Özelliği

CSS align-items özelliği

CSS text-decoration Özelliği

CSS flex-basis Özelliği

CSS text-align Özelliği

CSS background-repeat Özelliği

Javascript ile neler yapılabilir

CSS border-bottom Özelliği