HTML dt Etiketi

<dt> Etiketi

Örnek

İfade ve tanımlarıyla bir tanımlama listesi:

<dl>
  <dt>Proton</dt>
  <dd>Atom çekirdeğinin yapısında bulunan pozitif (+) yüklü parçacıklar.</dd>
  <dt>Elektron</dt>
  <dd>Atom çekirdeğinin yapısında bulunan negatif (-) yüklü parçacıklar.</dd>
  <dt>Nötron</dt>
  <dd>Atom çekirdeğinin yapısında bulunan yüksüz partiküller.</dd>
</dl>

<dt> Tanımı ve Kullanımı

<dt> etiketi tanımlama listesindeki bir terimi/ismi ifade eder.

<dt> etiketi, tanımlama listesi anlamına gelen <dl> ve her bir terimin/ismin tanımlandığı <dd> etiketleriyle birlikte kullanılır.


Tarayıcı Desteği

Element
<dt> VarVar Var Var Var Var

HTML 4.01 ile HTML5 arasındaki farklar

HTML 4.01'de <dt> etiketi tanım listesindeki bir maddeyi ifade eder.

HTML5'te <dt> etiketi tanım listesindeki bir terimi/ismi ifade eder.


Standart Özellikler

<dt> etiketi Standart Özellikleri desteklemektedir.

HTML Standart Özellikler'i inceleyebilirsiniz.


Olay Özellikleri

<dt> etiketi Olay Özelliklerini desteklemektedir.

HTML Olay Özellikleri'ni inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Popüler yayınlar

CSS justify-content Özelliği

HTML Yorumlar

CSS content Özelliği

CSS align-items özelliği

CSS text-decoration Özelliği

CSS flex-basis Özelliği

CSS text-align Özelliği

CSS background-repeat Özelliği

Javascript ile neler yapılabilir

CSS border-bottom Özelliği