HTML dl Etiketi

<dl> Etiketi

Örnek

İfade ve tanımlarıyla bir tanımlama listesi:

<dl>
  <dt>Proton</dt>
  <dd>Atom çekirdeğinin yapısında bulunan pozitif (+) yüklü parçacıklar.</dd>
  <dt>Elektron</dt>
  <dd>Atom çekirdeğinin yapısında bulunan negatif (-) yüklü parçacıklar.</dd>
  <dt>Nötron</dt>
  <dd>Atom çekirdeğinin yapısında bulunan yüksüz partiküller.</dd>
</dl>

<dl> Tanımı ve Kullanımı

<dl> etiketi bir tanımlama listesini ifade eder.

<dl> etiketi, terimleri ifade eden <dt> ve her bir terimin tanımlandığı <dd> etiketleriyle birlikte kullanılır.


Tarayıcı Desteği

Element
<dl> VarVar Var Var Var Var

HTML 4.01 ile HTML5 arasındaki farklar

HTML 4.01'de <dl> etiketi bir ifade listesini ifade eder.

HTML5'te <dl> etiketi bir tanımlama, açıklama listesini ifade eder.


Standart Özellikler

<dl> etiketi Standart Özellikleri desteklemektedir.

HTML Standart Özellikler'i inceleyebilirsiniz.


Olay Özellikleri

<dl> etiketi Olay Özelliklerini desteklemektedir.

HTML Olay Özellikleri'ni inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Popüler yayınlar

HTML Metin Biçimlendirme Etiketleri

HTML em Etiketi

CSS justify-content Özelliği

HTML table Etiketi

HTML hr Etiketi

CSS align-items özelliği

HTML menu Etiketi

CSS flex-basis Özelliği

HTML embed Etiketi

CSS content Özelliği