HTML dd Etiketi

<dd> Etiketi

Örnek

İfade ve tanımlarıyla bir tanımlama listesi:

<dl>
  <dt>Proton</dt>
  <dd>Atom çekirdeğinin yapısında bulunan pozitif (+) yüklü parçacıklar.</dd>
  <dt>Elektron</dt>
  <dd>Atom çekirdeğinin yapısında bulunan negatif (-) yüklü parçacıklar.</dd>
  <dt>Nötron</dt>
  <dd>Atom çekirdeğinin yapısında bulunan yüksüz partiküller.</dd>
</dl>

<dd> Tanımı ve Kullanımı

<dd> etiketi bir tanım listesindeki ismi veya terimi açıklamak için kullanılır.

<dd> etiketi, tanım listesini ifade eden <dl> ve terim/isim ifade eden <dt> etiletleriyle birlikte kullanılır.

<dd> etiketi içerisinde paragraflar, satır sonları, resimler, linkler, listeler gibi elementleri kullanabilirsiniz.


Tarayıcı Desteği

Element
<dd> VarVar Var Var Var Var

HTML 4.01 ile HTML5 arasındaki farklar

HTML 4.01'de <dd> etiketi tanım listesindeki bir maddeyi açıklamak için kullanılırdı.

HTML5'te <dd> etiketi tanımlama listesindeki bir terim veya adı tanımlamak, anlamını ifade etmek için kullanılır.


Standart Özellikler

<dd> etiketi Standart Özellikleri desteklemektedir.

HTML Standart Özellikler'i inceleyebilirsiniz.


Olay Özellikleri

<dd> etiketi Olay Özelliklerini desteklemektedir.

HTML Olay Özellikleri'ni inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Popüler yayınlar

CSS justify-content Özelliği

CSS align-items özelliği

CSS content Özelliği

HTML Yorumlar

CSS border-bottom Özelliği

CSS text-align Özelliği

CSS top Özelliği

Javascript ile neler yapılabilir

CSS flex-basis Özelliği

CSS text-decoration Özelliği