HTML body Etiketi

<body> Etiketi

Örnek

HTML'in kullanıcı gözü, body etiketi:

<html>
<head>
<title>HTML body Etiketi</title>
</head>

<body>

<h1>body Etiketi</h1>
<p>Kullanıcının bir sayfayı ziyaret ettiğinde ekranda gördüğü her şey
 body açılış ve kapanış etiketleri arasına yazılır ve kodlanır.</p>

</body>

</html>

<body> Tanımı ve Kullanımı

<body> etiketi belgenin gövdesini ifade eder.

<body> elementi metin, köprü linkleri, resimler, tablolar, listeler, ses, video vb. gibi bir HTML belgesinin tüm içeriklerini barındırır.


Tarayıcı Desteği

Element
<body> VarVar Var Var Var Var

HTML 4.01 ile HTML 5 arasındaki farklar

HTML 5'te tüm yerleşim planı özellikleri kaldırıldı. CSS öneriliyor.


Özellikler

Özellik Değer Tanım
alink renk HTML 5'te desteklenmiyor.
Belge içerisindeki aktif bir linkin rengini belirler.
background URL HTML 5'te desteklenmiyor.
Belge için bir arkaplan görüntüsü belirler.
bgcolor renk HTML 5'te desteklenmiyor.
Belge için arkaplan rengini belirler.
link renk HTML 5'te desteklenmiyor.
Belge içerisindeki ziyaret edilmemiş linkleri ifade eder.
text renk HTML 5'te desteklenmiyor.
Belgedeki metin rengini belirler.
vlink renk HTML 5'te desteklenmiyor.
Belge içerisindeki ziyaret edilmiş linkleri ifade eder.

Standart Özellikler

<body> etiketi Standart Özellikleri desteklemektedir.

HTML Standart Özellikler'i inceleyebilirsiniz.


Olay Özellikleri

<body> etiketi Olay Özelliklerini desteklemektedir.

HTML Olay Özellikleri 'ni inceleyebilirsiniz.

Yorumlar

Popüler yayınlar

CSS justify-content Özelliği

CSS align-items özelliği

CSS content Özelliği

HTML Yorumlar

CSS border-bottom Özelliği

CSS text-align Özelliği

CSS top Özelliği

Javascript ile neler yapılabilir

CSS flex-basis Özelliği

CSS text-decoration Özelliği