HTML base Etiketi

<base> Etiketi

Örnek

Bir sayfadaki tüm linkler için varsayılan bir URL ve hedef belirleyelim:

<head>
<base href="http://www.tutorialspoint.com/images/" target="_blank" />
</head>

<body>
<img src="html.gif" alt="HTML />
<a href="http://www.tutorialspoint.com" >Tutorialspoint</a>
</body>

<base> Tanımı ve Kullanımı

<base> etiketi bir sayfada kullanılacak olan tüm bağlantılar için bir taban URL / hedef adresinin tanımlanmasını ifade eder.

Bir dökümanda en fazla bir <base> elementi olmalıdır ve <head> elementi içinde olmalıdır.


Tarayıcı Desteği

Element
<base> Var VarVar Var Var Var

İpuçları ve Notlar

İpucu: <base> etiketini <head> elementi içerisine ilk element olarak ekleyin, böylece <head> bölmesi içerisindeki diğer elementler <base> elementi içerisindeki bilgiyi kullanırlar.

Not: <base> etiketi var ise, yanında bir href ya da target özelliği bulunmalı, ya da her ikisi birden.


HTML 4.01 ile HTML5 arasındaki farklar

Fark yoktur.


HTML ile XHTML arasındaki farklar

HTML'de <base> elementinin kapanış etiketi yoktur.

XHTML'de ise <base> elementi doğru bir şekilde kapatılmalıdır. ( <base /> )


Özellikler

Özellikler Değer Tanım
href URL Bir sayfada bulunan tüm linkler için baz alınacak temel URL'yi ifade eder.
target _blank
_parent
_self
_top
framename
Bir sayfadaki tüm alt linklerin ve formların açılacağı varsayılan hedef bağlantıyı ifade eder.

_blank - Sayfayı yeni pencerede açar.
_parent - Sayfayı yakını olan çerçevede açar.
_self - Sayfayı aynı çerçeve içinde açar.
_top - Sayfayı çerçeveleri kullanmadan, mevcut pencereyi kaplayarak açar.
framename - Çerçeveye verilen adı ifade eder.

Standart Özellikler

<base> etiketi Standart Özellikleri desteklemektedir.

HTML Standart Özellikler 'i inceleyebilirsiniz.


Olay Özellikleri

Desteklemiyor. <base> etiketi herhangi bir Olay Özelliğini desteklemiyor.

Yorumlar

Popüler yayınlar

HTML Metin Biçimlendirme Etiketleri

HTML em Etiketi

HTML hr Etiketi

CSS justify-content Özelliği

HTML table Etiketi

CSS align-items özelliği

HTML pre Etiketi

CSS flex-basis Özelliği

HTML menu Etiketi

CSS content Özelliği